Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1010) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 12451
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :12975
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :11781
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :5.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :9.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)