Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(102) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12473
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14820
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8920
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :12%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 20 ετιας)