Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(103) ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10718
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12313
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7375
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :17.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :17.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)