Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(104) ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 11747
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :14525 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :8625
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :10.1% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :15.3%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 14 ετιας)