Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(104) ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12250
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14525
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8625
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :15.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) (Βάσεις 20 ετιας)