Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(105) Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 10558
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :12120
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :7750
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :11.4%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :16.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)