Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(106) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12251
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :15670 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :8300
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :7.8% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :19.3%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 14 ετιας)