Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(106) ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12884
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15681
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8300
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :19.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)