Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1061) ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7490
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11406
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :625
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :1725%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :90.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) (Βάσεις 5 ετιας)