Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(107) ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10186
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :11684
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :6950
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :18.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :17.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)