Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(108) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 11250
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :14415 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :7725
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :10.2% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :21.6%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 14 ετιας)