Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(108) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11831
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14415
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :7725
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :21.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 20 ετιας)