Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(109) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16056
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17795
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12847
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :6.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)