Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(110) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15409
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17122
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12422
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :12.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)