Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(111) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15893
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :17745
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12495
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)