Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(111) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 15752
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :17745 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :12495
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :9% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :9%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 14 ετιας)