Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(112) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15202
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16754
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :13203
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)