Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(113) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13908
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16354
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9582
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :16.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)