Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(113) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 13515
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :16354 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :9582
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :5.4% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :16.9%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 14 ετιας)