Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(114) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13064
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15215
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :9300
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :10.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)