Γραφική παράσταση των Βάσεων 2010 - 2023 για τη σχολή:
(115) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 14 ετίας : 12648
Μέγιστη Βάση 14 ετίας :15772 | Ελάχιστη Βάση 14 ετίας :8525
Μέγιστη % αύξηση 14 ετίας :4.9% | Μέγιστη % μείωση 14 ετίας :19.4%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 14 ετιας)