Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(115) ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13211
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15804
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8525
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :19.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)