Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(116) ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 12628
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :14829
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8750
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :20.3%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :18.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 20 ετιας)