Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(117) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18383
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18978
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17950
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :2.6%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :2.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)