Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(119) ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 18118
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18797
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :17150
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :2.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :3.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)