Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1211) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 16552
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :17520
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :13930
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :19.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)