Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1212) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 16134
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :16900
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :15606
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :5.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)