Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 15728
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :15850
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :15606
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :1.6%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :1.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 2 ετιας)