Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1212) ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 15889
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :17050
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :12535
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :31.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :2.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 5 ετιας)