Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(122) ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 13062
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15513
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :8650
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :9.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :26.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)