Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(123) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15778
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16994
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14004
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :5.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :6.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)