Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2017 - 2023 για τη σχολή:
(123) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 7 ετίας : 9693
Η μέγιστη Βάση 7 ετίας :16115
Η ελάχιστη Βάση 7 ετίας :3290
Η μέγιστη % αύξηση 7 ετίας :85.4%
Η μέγιστη % μείωση 7 ετίας :62%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 7 ετιας)