Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 7409
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9005
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :5250
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :71.5%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :34.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) (Βάσεις 3 ετιας)