Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1242) ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8202
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :9455
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5250
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :71.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :34.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) (Βάσεις 5 ετιας)