Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 6611
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :7971
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :5250
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-34.1%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :34.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) (Βάσεις 2 ετιας)