Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 6503
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :8375
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :5004
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :48.9%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :1.4%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) (Βάσεις 4 ετιας)