Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1244) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 6872
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :8375
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :5004
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :48.9%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) (Βάσεις 5 ετιας)