Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1248) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 10914
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11760
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :9070
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :29.7%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :22.5%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) (Βάσεις 5 ετιας)