Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2022 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 4 ετίας : 10469
Η μέγιστη Βάση 4 ετίας :11645
Η ελάχιστη Βάση 4 ετίας :8900
Η μέγιστη % αύξηση 4 ετίας :14.7%
Η μέγιστη % μείωση 4 ετίας :23.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 4 ετιας)