Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 10251
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :11645
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :8900
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :14.7%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :23.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 3 ετιας)