Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(125) ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14584
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15862
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12620
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.5%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :11.9%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)