Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 7345
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :7739
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :6950
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-10.2%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :10.2%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) (Βάσεις 2 ετιας)