Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1250) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 11813
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :13260
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8255
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :36.6%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :0.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) (Βάσεις 5 ετιας)