Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 17235
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :17350
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :17120
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :1.3%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :1.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 2 ετιας)