Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1251) ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 17148
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :17431
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :16625
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :3.5%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :4.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 5 ετιας)