Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2022 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 19 ετίας : 14795
Η μέγιστη Βάση 19 ετίας :15969
Η ελάχιστη Βάση 19 ετίας :12463
Η μέγιστη % αύξηση 19 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 19 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 19 ετιας)