Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(126) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 14806
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :15969
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :12463
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.8%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :7.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)