Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 5873
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :10353
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :1025
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :910%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :83.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 3 ετιας)