Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 3633
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :6241
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :1025
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-83.6%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :83.6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 2 ετιας)