Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1276) ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 7245
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :10353
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :1025
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :910%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :83.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 5 ετιας)