Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 3573
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :6271
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :875
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-86%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :86%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 2 ετιας)