Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1278) ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8206
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :11230
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :6295
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :62.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :18.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) (Βάσεις 5 ετιας)