Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 6369
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :7663
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :5075
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-33.8%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :33.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) (Βάσεις 2 ετιας)