Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(128) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 16823
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18856
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :14670
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :7.7%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :8.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)