Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 16961
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18856
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :14670
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :7.7%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :8.7%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)