Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 16916
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18856
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :14670
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :7.7%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :8.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)