Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 4402
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :7103
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :1700
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-76.1%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :76.1%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 2 ετιας)