Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 6171
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :9709
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :1700
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :471.1%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :76.1%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 3 ετιας)