Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1282) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 9740
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :10755
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :8303
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :14.1%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :1.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 5 ετιας)