Γραφική παράσταση των Βάσεων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1284) ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 8779
Μέγιστη Βάση 5 ετίας :9747 | Ελάχιστη Βάση 5 ετίας :7800
Μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :8.6% | Μέγιστη % μείωση 5 ετίας :20%Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 5 ετιας)