Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2021 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 3 ετίας : 14701
Η μέγιστη Βάση 3 ετίας :15103
Η ελάχιστη Βάση 3 ετίας :14475
Η μέγιστη % αύξηση 3 ετίας :4.3%
Η μέγιστη % μείωση 3 ετίας :0.3%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 3 ετιας)