Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2019 - 2023 για τη σχολή:
(1286) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 5 ετίας : 14463
Η μέγιστη Βάση 5 ετίας :15103
Η ελάχιστη Βάση 5 ετίας :13868
Η μέγιστη % αύξηση 5 ετίας :4.3%
Η μέγιστη % μείωση 5 ετίας :8.2%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 5 ετιας)