Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 14500
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :14525
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :14475
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :-0.3%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :0.3%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) (Βάσεις 2 ετιας)