Έτος: 2022 Βάση: 8785 μόρια NEO TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) (Βάσεις 1 ετιας)