Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 15420
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18406
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :11425
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :21.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 18 ετιας)