Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(130) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 15291
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :18406
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :11425
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :21.8%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)