Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2020 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
Μέσος Ορος 17 ετίας : 15488
Η μέγιστη Βάση 17 ετίας :18406
Η ελάχιστη Βάση 17 ετίας :11425
Η μέγιστη % αύξηση 17 ετίας :14.4%
Η μέγιστη % μείωση 17 ετίας :21.8%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) (Βάσεις 17 ετιας)