Γραφική παράσταση των βάσεων 2019 - 2020 για τη σχολή:
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
Μέσος Ορος 2 ετίας : 14941
Η μέγιστη Βάση 2 ετίας :15375
Η ελάχιστη Βάση 2 ετίας :14506
Η μέγιστη % αύξηση 2 ετίας :6%
Η μέγιστη % μείωση 2 ετίας :6%

Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
Υπεύθυνο ΣΕΠ, ΚΕΣΥ Φθιώτιδας
http://sep4u.gr ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) (Βάσεις 2 ετιας)