Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(131) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 10652
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :13331
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :5670
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :103.1%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :22.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)