Γραφική παράσταση των βάσεων 2004 - 2021 για τη σχολή:
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ)
Μέσος Ορος 18 ετίας : 14895
Η μέγιστη Βάση 18 ετίας :18066
Η ελάχιστη Βάση 18 ετίας :10985
Η μέγιστη % αύξηση 18 ετίας :14.3%
Η μέγιστη % μείωση 18 ετίας :21.7%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) (Βάσεις 18 ετιας)