Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(133) ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 9349
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :12981
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :5380
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :106.9%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :43.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) (Βάσεις 20 ετιας)