Γραφική παράσταση των Εισακτέων 2004 - 2023 για τη σχολή:
(135) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
Μέσος Ορος 20 ετίας : 11459
Η μέγιστη Βάση 20 ετίας :16012
Η ελάχιστη Βάση 20 ετίας :6636
Η μέγιστη % αύξηση 20 ετίας :74.2%
Η μέγιστη % μείωση 20 ετίας :48.6%


Εκτύπωση

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε απο τον :
Καλοδήμο Δημήτρη
http://sep4u.gr ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) (Βάσεις 20 ετιας)